Min Jien u Għalfejn

Persuna kwalunkwe bi ħsibijiet ftit aktar kwalunkwe, fettilli niddeċidi li naqsam uħud minnhom mad-dinja.

Jekk taħseb li ma messnix, jiddispjaċini għalik.

Ta' min ngħid li sfortunatament ma nistudjax il-Malti, kif ukoll nieqes mill-qari, għaldaqstant ma nippruvax inpinġi ruħi ta' xi kittieb, iżda biss bħala dilettant. Nitlobkom tissapportu n-nuqqasijiet tiegħi.

L-iSkurdat
skurdat@gmail.com