Sunday, December 6, 2009

Lili

Int hemmek.
X'qed tgħamel?
M'għidtlekx ma tgħamilx hekk?
Qed tismani?

Ma niġux fl-idejn,
iġġiegħelnix,
isaħħannix,
taħraqnix u tindannanix.

Tkunx pufta u ardit,
tkunx bżieq u annimal.
Ara jfettillek tkompli tamilha tal-injorant!

Taf x'qed tgħamel ax int qed tgħamlu,
mgħandekx għalfejn jiddiscpjaċik,
għax int għazilt li tgħamel dak li għamilt!

Ġejt inkellmek u ħabbatni ma ħajt,
ġejt inwissik u bżaqtli f'wiċċi.
Warrabtni, ċħadtni, insejtni u injorajtni.

Jien, li jien demmek, li jien int.
Int, li int demmi, li int jien.
Iva, lilek qed ngħid.
Iva, lili qed ngħid.

No comments:

Post a Comment