Sunday, May 2, 2010

Il-Kantiku ta' Mejju (L-Ewwel Parti) - Toroq

Firda.
Ħin, żmien, distanza u distakk.
Kwiet.
Skiet.

Ma kien hemm xejn aktar li jgħaqqadna.

Imma, issa?

Fejn qatt ħadd kien jobsor li dan id-deni għad jgħaqqad hekk.
Fejn qatt ħadd kien iħoss dat-tip ta ferħ hekk viljakk.

Dak kollu li ħdimt kontrih.
Dak kollu li mxejt kontrih.
Dan kollu, mar, intilef u infetaq mar-riħ.

Nitolbok u nokroblok: Għidli 'l fejn!

No comments:

Post a Comment