Wednesday, June 16, 2010

Ħolm

Ma nistax ma niġrix warajk.
Ma nistax ma nsejjaħlekx.
Ma nistax ma nokrobx għalik.

Ja ħolm!

Int li ddawwal il-kurituri mudlama ta' dawn is-sqaqien mifgugħin bid-dlam ta' qtiegħ il-qalb.

Tersaqx lejja,
ibqa fejn int.
Kebbisni mill-bogħod.

No comments:

Post a Comment