Thursday, November 26, 2009

Ġawhriet

Hemmek, fil-kamra, jien kont.
Hemmek, fil-kamra, int kont.

Minn hemmek wasalt biex nitlaq fil-pront.
Minn hemmek ħarist lejja b'dawk il-ġawhriet fit-tond.

X'ġibda inkombattibbli, ssaħħart u ssammart, dik il-kilba!

Qatt ma rajtha - qatt ma stennejtha - qatt ma ħassejtha.

Sibtek, sibtni, sejjaħtli u ħallejtek.
Mingħalik tlaqt, imma qalbi waqfet fejnek.

No comments:

Post a Comment