Monday, November 2, 2009

Spiċċajt

Sular vojt,
minsi mix-xemx,
minsi min-nies.

Bibien miftuħa,
bibien imbexxqa,
skiet bla qies.

Kunsenturi u xquq,
minn fetħa għall-oħra nħebb,
ma nsib xejn u nibqa ndur.

Skiet, kwiet, silenzju, mewt.

Hemm sibt il-hena,
f'dik il-kamra li ma kienx hemm,
il-kamra li qatt ma kien hemm,
li qatt m'għad tkun hemm,
il-kamra li qatt m'eżistiet,
li qatt m'hi ser teżisti.


Imma, jien hawn fiha.

Mela, x'fadal minni?


Spiċċajt...

No comments:

Post a Comment