Sunday, May 16, 2010

Moħba

Vojt u ħeffa.

Ħadd ma jrid toqol.
Għatti kollox u aħbi minn hemm,
ma tmurx tbeżża',
ma tmurx titwarrab.

Turix min int u x'int,
s'issa messek tgħallimt.
Int dak li int,
għalik u għal ħadd aktar.

Turinix. Turihomx. Turihix.

Turix.

No comments:

Post a Comment